Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Hur har coronaviruset påverkat dödsfalls statistiken i Spanien?

This is a single blog caption

Hur har coronaviruset påverkat dödsfalls statistiken i Spanien?

Spaniens befolkning uppgick vid halvårsskiftet 2019 till 47 100 396 personer.
Enligt senaste demografisk data från statisktiska censtralbyran (H1 2019) dog i snitt 1 181 personer varje dygn i spanien. Procentuellt dog 0,46 % av befolkningen under första havlåret 2019.
Det finns dock vissa regionala skillnader, I Madrid dog 0,36 % av befolkningen och i Andalusien dog 0,42 %.

Om vi använder förra årets dygnssiffror och lägger till “rapporterade” personer som avlidit av corona viruset får vi en dyster bild.

Spanien

Under perioden 9 mars till och med 5 april ökade antalet ”rapporterade” döda jämförd med samma period förra året med 39,43 % för hela Spanien.

I brist på tillgänglig data avseende hur många som normalt sett får intensivvård vet man inte hur stor den procentuella ökningen varit, dock kan man anta att belastningen av intensivvård har varit av apokalyptiska mått.

Madrid

Madrid är den region som har haft störst ökning i antalet ”rapporterade” döda under perioden. Under samma period förra året dog 3 668 personer i regionen, och i år är siffran 8 804 personer. Detta är en ökning på hela 140,02 %

 

Andalusien

Andalusien är förmodligen den region som så långt har klarats sig lindrigast, här är den procentuella ökningen endast 8,95 % jämförd med samma period förra året.