Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Coronas effekt på spansk ekonomi.

This is a single blog caption

Coronas effekt på spansk ekonomi.

Att kvantifiera den ekonomiska effekten på spansk ekonomi är en omöjlig uppgift. Det uppenbara skälet är att vi står helt utan säkra variabler. Något liknande chock på världens ekonomier har aldrig tidigare ägt rum, det finns inget att jämföra med.
Hur ekonomiens olika aktörer kommer att agera i framtiden avseende konsumtions och investerings vilja är omöjligt att säga. Alla hoppas såklart på en snarlig lösning men om detta blir utdraget kan det ta tid innan framtidstron vänder tillbaks.
Om karantänen får effekt och under andra halvan av april böjar ekonomisk aktivitet gradvis öka med 5 % procentenheter för varje månad, kan det bli enligt nedan estimat.
Förra årets BNP i Spanien var 1 244 757 000 000 Euro. Delar vi volymen på årets 12 månader får vi en månadsvolym på ca 103,7 Miljarder euro.
Sen gör vi ett procentuellt antagande om ekonomisk aktivitet för varje månad.

Summerad BNP för helåret 2020 landar då på 1 052,85 miljarder euro, en minskning på – 15,42 % jämfört med 2019.
Scenariot förutsätter en relativt stark återhämtning av ekonomisk aktivitet.

Q1: Första kvartal 2020 kommer visa en minskning på -13 % jämförd med sista kvartal 2019.
Q2: Andra kvartalet får en nedgång på – 21 % jämförd med första kvartalet, och – 31 % jämförd med samma kvartal 2019.
Q3: Kvartal 3 får en ökning på 24 % jämförd men förra kvartalet, men – 15 % jämförd med samma kvartal förra året.
Q4: Sista kvartalet kommer ha en ökning med 15 % jämförd med tredje kvartalet, och en nedgång på minus 1,67 % jämförd med samma kvartal förra året.

Hur dessa (osäkra) realekonomiska siffror kommer påverka framtidstron är osäkert. I alla lägen är det en fördel att förbereda befolkningen på det som kommer, och nu krävs politiskt mod.

 

Arbetsmarknaden.
Innan utbrottet hade vi 19 966 900 personer i arbete i Spanien. Delar vi förra årets BNP på antalet arbetstillfällen och minskar dessa med bortfallet i ekonomin, försvinner totalt 3 078 230 arbetstillfällen. Verkligheten kommer nog inte bli så illa då produktiviteten per anställd kommer minska, dock ger detta en relevant bild av alvaret.

Skuldsättning.
Då ekonomiens storlek minskar med drygt 15 % påverkar detta såklart skuldsättningsgraden hos samtliga aktörer.
Hushåll och företag i Spanien har i europeisk jämförelse en låg skuldsättning, men staten hade vid utgången av 2019 en belåningsgrad på ca 96 %.
Spanska staten har utlovat ca 200 miljarder euro för att parera negativa effekter, största delen av detta är olika former av lånegarantier som i verkligheten aldrig kommer nå den reala ekonomin. Om vi förutsätter att 25 % i verkligheten når ut till hushåll och företag plus ett budgetunderskott på 100 miljarder ökar statens skuldsättning till 125 % av BNP vid utgången av 2020.

Åtgärder
En enkel åtgärd som skulle kunna ha stor och direkte effekt var att införa ett tvunget amorteringsförbud på alla banklån för årets resterande månader. Detta båda för företag och hushåll.
Sen skulle man kunna införa en tvingande rabatt på 50 % avsände hyror av kommersiella lokaler. Fastigheter som är belånade fick stöd genom amorteringsförbudet och hyresgästen finns kvar i lokalen när dammet har lagt sig.
Den fasta arbetsgivaravgiften som varje företagare måste betala oavsett om det finns inkomster eller inte borde slopas för årets resterande månader.
Det finns många åtgärder som enkelt skulle kunna avhjälpa hushåll och företag, och till detta fordras politiskt mot och starkt ledarskap. Situationen är nog mer alvarlig än det man instinktivt förväntar sig.
Förutom den mänskliga tragedi som äger rum kommer det försvinna en mängd arbetstillfällen. Det är av stor vikt att alla gör sitt för att få kontroll på viruset.