Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Spansk skulder och nyproduktion av bostäder i Andalusien.

This is a single blog caption

Spansk skulder och nyproduktion av bostäder i Andalusien.

Spanska statsskulden
Statsskulden föll mer än marknaden förväntade och var vid utgången av januari 95,5% av BNP, marknadsförändringarna var 95,9%.
En förklaring är att man kör på samma budget för tredje året i rad, således har den politiska låsningen varit positiv för landets offentliga skuldsättning. Skulder på lokal nivå krymper mest.

Dåliga lån.
Mängden lån som inte betalas enligt ursprungligt avtal fortsätter att minska, även dessa siffror överraskar på uppsidan. Förra årets minskning var på 13 miljarder euro.

Vid utgången av 2019 hade mängden dåliga lån krympt till 57 miljarder euro, vid utgången av 2013 var siffran 197 miljarder euro.
Nedgången är på hela 71 %, jämför vi mängden lån som inte följer ursprungligt låneavtal i relation till den totala lånestocken är vi ned från 13,6 % vid utgången av 2013 till 4,7 % vid utgången av 2019.

Bygglov för nyproduktion av bostäder M2 i Andalusien.

Antalet kvadratmeter bostäder som är under uppförande i Andalusien har återhämtad sig något, sen bottennivån 2014 är nyproduktionen upp ca 229 %. Sen förra toppnivån 2006 är vi fortfarande ned 84,57%. Som lägst var byggaktiviteten ned hela 95,31 % året 2014.

Tittar vi på rapporterade månadssiffror för 2019 har vi data till och med augusti, jämför vi dessa med samma period 2018 kan vi observera en marginell lägre byggaktivitet i Andalusien.

Nedgången under denna period är -3 % 2019 jämförd med 2018.