Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498
Month

February 2020

Nationell prisutveckling på fastigheter

Genomsnittspriset per kvadratmeter för det tredje kvartalet 2019 var 22 % lägre än toppnoteringen första kvartalet 2008. Från bottennoteringen tredje kvartalet 2014 har genomsnittspriset ökat med 12,5%. Med hänsyn till inflation är dagens genomsnittspris 31,8% från förra toppnotering. Det genomsnittliga...
Read More →

Krav vid kortidsuthyrning

Innan uthyrningen påbörjas måste man ansöka om licens för verksamheten. Vid ansökningstillfället intygar uthyraren att objektet uppfyller alla krav. Rekommendationen är att ta fram all dokumentation innan ansökningen skickas. I det fall det skulle visa sig i efterhand att fastigheten...
Read More →

Statliga överföringar till Estepona kommun

Det lagstadgade tjänsteutbudet är i sin tur kopplat till hur många invånare som bor i kommunen. Nationella överföringar utgör därför en betydande del av kommunens inkomster. Modellen för beräkningen baseras enbart på personer som är bosatta i kommunen och inte...
Read More →