Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Guide för smart flytt till Spanien

This is a single blog caption

Guide för smart flytt till Spanien

Flera har efterfrågat en förenklat guide om vad man bör tänka på i samband med flytt till Spanien. Här belyses de mest förekommande frågorna.
Vi har delat upp guiden i temporär vistelse och permanent vistelse, vidare är den uppdelad på olika teman.
Guiden är inte uttömmande men som en rekommendation finns det fördjupad information på vår hemsida.

https://hagakapital.com

Vidare har vi länkat till relevant information på hemsidan i form av Power Point presentationer med ljudinspelningar, dessa spelas upp som korta filmer. De två viktigaste teman är skatterättslig hemvist och tryggt bostadsköp. Etablerar man en solid förståelse av dessa ämnen undviker man de huvudsakliga källorna till problem.

 

Temporär vistelse
De flesta svenska medborgare som köper fast egendom i Spanien vistas i landet mindre än 183 dagar per kalenderår.
Detta betyder att man inte får sin skatterättsliga hemvist i Spanien men endast blir begränsad skattskyldig för inkomster som härleds från inkomstkällor belägen på det spanska territoriet.
I praktiken fortsätter man ha sin skatterättsliga hemvist i Sverige och är obegränsad skattskyldig i Sverige för alla inkomster oavsett vart dom kommer från.
Detta medför att båda Spanien och Sverige har beskattningsrätt på samma inkomster. Slutresultatet blir dubbel skattskyldighet. I detta fall vet man vilken stat som har beskattningsrätt enligt hemvistprincipen, och enligt skatteavtalets artikel 24 punkt 1 har hemviststaten skyldighet att avräkna skatt som är betald i källstaten. På så sätt undanröjer skatteavtalet dubbel beskattning.

 

Spanskt personnummer (NIE)
NIE nummer är den Spanska varianten av ett personnummer för icke spanjorer. Behovet av ett NIE nummer uppkommer oftast i samband med fastighetsköp. Vidare behöver man et Spanskt personnummer för betalning av skatter, registrera dig som ägare på ett fordon mm.

https://hagakapital.com/information/nie/

 

Husköp
Fastighetsmarknaden i Spanien är i mångt och mycket lik det man är van vid i Sverige. Dock finns den vissa aspekt som man noggrant SKA sätta sig in i innan man köper.

https://hagakapital.com/information/tryggt-bostadskop-2/

 

Beskattning av fastighetstransaktioner

https://hagakapital.com/information/beskattning-vid-fastighetstransaktioner/

 

Kommunal fastighetsskatt IBI
När man äger fast egendom i Spanien finns det två skatter som man måste betala, den första är kommunal fastighetsskatt som kommunen fakturerar varje höst. Denna fastställs huvudsakligen utifrån fastighetens taxeringsvärde.

 

Sopavgifter
Sopavgifter faktureras varje höst tillsammans med fastighetsskatten.

Årlig deklaration
Förutom om kommunal fastighetsskatt skal man även göra en årlig inkomstdeklaration. Den inkomst som deklareras för att fastighetsinnehav består av en omräkning av taxeringsvärdet genom en omräkningsfaktor. Omräkningsfaktorn är 2 % av taxeringsvärdet, I fall där kommunen haft en kollektiv förändring av taxeringngsvärderna är omräkningsfaktorn 1,1 % i tio år efter förändringen. Den omräknade inkomsten beskattas med 19 %. Samtliga ägare, till fastigheten är skyldig att deklarera och beskattas enligt sin kvotdel av ägandet. I fall någon har en bruksrätt skal inkomsten deklareras på innehavaren av bruksrätten.

https://hagakapital.com/information/arlig-inkomstdeklaration-for-icke-residenta-mod-210/

 

Uthyrning

https://hagakapital.com/information/uthyrning/

 

Deklarera hyresinkomster Spanien och Sverige

https://hagakapital.com/information/inkomstdeklaration-avseende-uthyrning-i-spanien/

 

Testamente

https://hagakapital.com/information/testamente-i-spanien/

 

Permanent vistelse & skatterättslig hemvist
Förutom tryggt bostadsköp är detta tema det viktigaste att reda ut innan man blir resident i Spanien.

https://hagakapital.com/information/skatterattsig-hemvist/

 

Resident

https://hagakapital.com/information/residencia-2/

https://hagakapital.com/information/residencia-2/3-1-resident-i-spanien-enligt-eu-samt-spansk-implementering

 

Socialförsäkringen
När man flyttar permanent till Spanien måste man skriva in sig i den nationella socialförsäkringen.

https://hagakapital.com/information/residencia-2/samordningen-sociala-trygghetssystemen-inom-europeiska-unionen/

 

Allmän sjukvård
Allmän sjukvård i Spanien är av hög kvalitet, dock väljer många att teckna privata försäkringslösningar.

 

Vilande bolag vid flytt till Spanien.
Många som avslutar sitt företagande i Sverige väljer en lösning som kallas vilande bolag. Se nedan länk om hur detta kan göras i samband med flytt till Spanien.

https://hagakapital.com/information/vilande-bolag-vid-flytt-till-spanien/

 

Arvskatt i Spanien

https://hagakapital.com/information/arvskatt-i-andalusien/

 

Det spanska skattesystemet.

https://hagakapital.com/information/en-overgripande-bild-av-det-spanska-skattesystemet/

 

Spansk Skola.
Vi valde spansk offentlig skola och har varit jättenöjd. Det Spanska skolsystemet håller mycket hög kvalitet men kan vara krävande jämförd med vad man är van vid i Sverige. I början var det tufft med språk samt att hinna ikapp, men i efterhand var det för oss det ända rätta at göra. Vi rekommenderar således Spansk skola.

Avslutningsvis kan vi nämna att vi även har erfarenhet av tillståndspliktig näringsverksamhet i Spanien.