Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Banksparandet ökar

This is a single blog caption

Banksparandet ökar

Hushållens och företagens likvida banksparande ökar. Tillsammans uppgår bankmedel hos hushåll och företag till 1 111,1 miljarder euro vilket är en ny “All Time High”. Volymen uppgår till ca 88 % av spansk BNP.
Jämför vi hushållens konsumtion under 2019 med 2018 var volymökningen något mer försiktigt. Flera hävdar att detta beror på obefintliga resurser hos konsumenterna vilket inte är tillfället.

Under året 2019 ökade banksparandet med drygt 55 miljarder euro vilket är 37 % mer än förra årets BNP tillväxt.
Förutom att samla i ladorna amorteras det kraftigt båda hos företag och hushåll. Således kan man konkludera med att hushållens balansräkningar aldrig har varit starkare än nu.