Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Vilka är det som köper fastigheter i Malaga provinsen?

This is a single blog caption

Vilka är det som köper fastigheter i Malaga provinsen?

Senaste veckan har vi fått en mängd förfrågningar om  fastighetsmarknaden i Andalusien, och i mån av tid har vi försökt att redovisa tillgänglig statistik i form av två artilkar.

Till skillnad från Portugal som redovisar volym, pris och nationalitet på lokal nivå är tillgängligheten på detaljerad data lite mer begränsad i Spanien. Kommuner som har färre än 25 000 invånare redovisar endast volym och inte genomsnittspris. För kommuner som har fler än 25 000 invånare redovisar statistiska centralbyrån genomsnittspris och volym på kvartals perioder.

Avseende nationalitet så finns uppgifterna men kvartalsredovisningen fördelar detta på spanska medborgare, ej spanska medborgare som är resident och icke resident.

Databasen ger oss möjlighet att hämta data från och med Q1 2006 på provinsnivå, och i denna korta artikel redovisas siffror för Malagaprovinsen.

När man tittar på kvartalsredovisningen är det tydligt att det finns stora säsongsvariationer. I nedan graf har vi för enkelhetens skuld räknat om till årsvolym vilket gör att variationerna inte syns. Historiken visar att Q3 har den lägsta volymen under året.

Högsta kvartals volymen i Malaga provinsen var Q1 2007 med 11 048 transaktioner, andra kvartalet 2018 genomfördes det 9 767 transaktioner. Jämför vi detta med de femtiotvå kvartalsperioder från 2006 till och med 2018 fins det endast två observationer som har en högre volym än andra kvartalet 2018. Detta var de två första kvartalen i 2007 med 11 048 och 10 028.

 

Det är helt klart spanjorer som driver volymökningen, för helåret 2018 stod dom för 68,32 % av volymen medan residenta icke spanjorer stod för 30,11 %. Transaktioner för icke residenta utgjorde endast 1,58 %.

Toppåret för transaktioner som genomfördes av icke residenta personer var 2006 med hela 3 799 köp, förra året var siffran 540. detta är en nedgång på -85,79 %. tittar vi på de tre första kvartalen för 2019 genomfördes det 389 transaktioner av icke restidenta personer i Malagaprovinsen. för helåret 2019 är det mycket sannolikt att fastighetsköp genomförd av icke residenta personer blir lägre än bottenåret 2009 som hade 496 transaktioner. Intresset för fastighetsköp av icke residenta personer har krympt med -58,2 % sen 2015.

Går vi tillbaks till första grafen ser vi en solid ökning av transaktioner som genomförs av residenta personer som icke är spanjorer. sen bottenåret 2009 är ökningen hela 229,93 %., jämför vi med förra toppnoteringen innan krisen ligger försäljningsvolymen drygt 24 % över toppåret innan kollapsen. 2018 har helt klart en ny all time high.

Vad som förklara variationerna blir i avsaknad av data spekulationer. Dock kan det tänkas att antalet personer från UK är överrepresenterade i statistiken av nya residente fastighetsköpare. Likaså ser vi en ökning från nordiska länder.

Förklaringen till den stora inbromsningen i fastighetsköp av icke residenta personer är nog sammansatt, men tillgången till enkla krediter i nordiska länder har minskar rejält senaste två åren och kan derför vara en bidragande orsak.