Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Den lokala fastighetsmarknaden. Nerja, Malaga, Torremolinos, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona och Manilva

This is a single blog caption

Den lokala fastighetsmarknaden. Nerja, Malaga, Torremolinos, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona och Manilva

Efter en kort artikel om utvecklingen i fastighetsmarknaden i Estepona har vi fått förfrågan om att göra en jämförelse med andra kommuner på kusten.
Vi har valt ut 8 kommuner varav två inte har prisredovisning, då antalet invånare i kommunen understiger 25 000 personer. Dok finns det statistik på antalet försäljningar, detta avser Nerja och Manilva. För resterande 6 kommuner som har tillgänglig data på pris redovisas detta som ett genomsnittspris per M2.
Två kommuner har de första tre kvartalen i 2019 haft en ökning i antalet transaktioner jämförd med samma period 2018, detta är Fuengirola och Manilva. Resterande kommuner har under 2019 en lägre volym fastighetstransaktioner jämförd med 2018. Störst nedgång har Nerja med – 46,86% efterföljt av Malaga med -17,1 %.

Nerja.
Transaktioner

Malaga

Transaktioner

Pris

Malaga har lägst genomsnittspris per M2 med 1 723 euro per M2. Förklaringen till detta är att huvuddelen av transaktionerna är lägenheter. Jämförelsen med andra kommuner som Marbella blir därför inte helt rättvist då Marbella har en högre volym av hus i statistiken.

 

 

Torremolinos

Torremolinos har senaste 3 åren haft en högre volym i omsättningen av begagnade fastigheter än dom hade sista åren innan krisen, priset per M2 är dock fortfarande ned -26 % sen förra topp.

Transaktioner

Pris

Fuengirola

Transaktioner

Pris

Mijas
Mijas har näst lägst genomsnittspris per M2 med 1 750 euro. Förra årets prisuppgång var på 9,7 %.
Transaktioner

Pris

Marbella
Marbella är den kommunen som har haft störst prisuppgång, genomsnittspriser per M2 är ned – 11,93 % sen förra toppnivån. I likhet med andra kommuner på kusten är det huvudsakligen begagnade fastigheter som omsätts.
Transaktioner

Pris

Estepona

Estepona är den kommunen som fortfarande har störst prisskillnad jämförd med förra toppnivån. Genomsnittspriset är ned ca 38 %. Återhämtningen avseende begagnade fastigheter har senaste tre åren passerad förra all time high som var perioden 2006 till och med 2008. Förra årets prisuppgång var på 9,95 %.
Transaktioner

Pris

Manilva
Antalet transaktioner avseende begagnade fastigheter är tillbaks på förkrisnivå medan nyproduktion är nästintill obefintligt.
Transaktioner

Som förväntat finns det stora lokala variationer i volym och pris. Analyserar vi byggaktiviteten i regionen är den ned med 87,88 % (utgången av 2017) jämförd med 2008. Detta är förstås bara en av förklaringarna på den låga volymen i omsättningen av nyproduktion.
Om vi endast ser på omsättningen av begagnade fastigheter i regionen ligger vi faktisk lite över genomsnittet i antalet transaktioner. Priserna per M2 i regionen är fortfarande ned drygt 33 %.

När vi isolerar tredje kvartalet och jämför mot tredje kvartal 2018 ser vi en ökning i alla kommunerna, störst är ökningen i Estepona som är upp ca 10 %.

det verkar som den förväntade “Brexit” effekten uteblir. Efterfrågan från engelska köpare är marginellt lägre, och kompenseras med en ökad efterfrågan från mellan Europa.