Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Löneutveckling i Estepona

This is a single blog caption

Löneutveckling i Estepona

Estepona är en av få kommuner i Spanien (ca 8 300) som upplever real lönetillväxt. I Nominella termer var lönsväxten 2,8 % för 2017. Under samma period var inflationen ca 1 %, vilket gav en ökning i köpkraften på ca 1,8 %

Jämför vi lönenivån i Estepona med andra kommuner i Spanien, samt hur dom är rangerad i provinsen, regionen och nationellt ligger Estepona rätt så bra till med hänsyn till kommunens storlek och geografisk placering.

I Spaniens 50 provinser är lönenivån Estepona rangerad som nummer 10. Av Spaniens 17 regioner är dom rangerad som nummer 65 i regionens löneliga. På nationell nivå är lönerna i Estepona rangerad till nummer 1 487 av Spaniens ca 8 300 kommuner.
I jämförelsen har vi använt bruttolön inklusive de arbetsgivaravgifter som löntagaren betalar själv.