Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Fastighetspriser i Estepona tredje kvartal 2019.

This is a single blog caption

Fastighetspriser i Estepona tredje kvartal 2019.

Genomsnittspriset per m2 uppgick till 1800 euro under tredje kvartalet 2019, 10 % upp från samma kvartal förra året, men 38,8% lägre än toppnivån andra kvartalet 2008 (2 939 € / m2). Idealista redovisar statistik som avser begärt pris per m2, tyvärr har vi inte tillgång till dessa siffror på lokal nivå men på regional och nationell nivå ser vi en aggressiv ökning i begärt pris. I Vissa områden är begärt pris i paritet med nivån 2008, dock visar faktiska siffror avseende genomförda transaktioner en mer modest prisökning.

Antalet fastighetstransaktioner till och med tredje kvartalet 2019 uppgick till 1730. Detta var 9,04 % mindre än under samma period 2018 (1902).
Isolerar vi tredje kvartalet ökade antalet transaktioner till 685 genomförda affärer, detta är upp 9,95 % jämförd med tredje kvartalet 2018. Av dessa var 177 nya och 508 begagnade bostäder. Tittar vi på sista grafen är försäljningsvolymen av begagnade fastigheter nästa i samma nivå som toppåret 2008, och jämför vi med bottenåret 2009 har volymen ökat med drygt 120 %. Nyproduktion ökar något men ligger ca 65 % lägre än toppåret 2008.