Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Hur många personer bor egentligen i Estepona, och vilka är de?

This is a single blog caption

Hur många personer bor egentligen i Estepona, och vilka är de?

Antalet personer som är registrerad som boende i Esteponas kommun har ökat med drygt 125 % sedan 1990. Vid utgången av 2019 var det 67 012 bosatta personer i kommunen. Officiella siffror avspeglar dock inte verkligheten . personer som ingår i statistiken är de som har bemödat sig att registrera sig som boende i kommunen. Fenomenet utgör självklart ett problem för kommunen, volymen av lagstadgat service en kommun måste erbjuda invånarna är nära kopplat till hur många som bor i kommunen.

Kommunens huvudsakliga finansieringskälla är statliga och regionala överföringar. Förra året betalde Esteponas invånare ca 66 miljoner euro i inkomstskatt, av dessa fick Estepona tillbaks drygt 22 miljoner (mer om detta i en senare artikel) i form av statliga överföringar. Lokala myndigheter uppskattar att det vistas ca 250 000 i sommarmånaderna och i snitt ca 150 000 under hela året. Kommunen har således ansvar för att ta hand om sopor, kloak mm från mer än dubbelt så många som det finns finansiering till. Det borde därför
vara en självklarhet att man registrerar sig som boende i kommunen om man har fast egendom i kommunen.

 

 

Endast 34 % av befolkningen är födda i Estepona (22 784), medan 41 % är inflyttade spanjorer (27 475) och drygt 25 % är utlänningar (16 753). Lite intressant är det att knappt 23 000 personer ursprungligen kommer från Estepona, meda resterande är inflyttade. räknar vi på det uppskattade genomsnittet är nästan två av tio personer Esteponabor på riktigt. I ljus av detta skulle dom men all rätt känna sig invaderad, baserad på egen erfarenhet är jag mycket imponerad över det välkommande man får.

Nedan finns en ögonblixtbild av distributionen av nationaliteter för 2018. Svenska medborgare har statistiska centralbyrån placerad under fliken ”andra nationaliteter”.  
Personer från UK utgör fortfarande 18 % av utlänningar i Estepona (3 015).

Det finns förstås andra kommuner på kusten som har ett större inslag av utlänningar i befolkningen. Benahavis har nästan 65 % ickespanjorer i kommunen.

Tittar vi på antalet personer som föds och antalet personer som avlider har vi data till och med 2017. Fram till dess var det ett födselsöverskott i kommunen. Då barnafödandet minskar och antalet avlidna ökar resulterar detta såklart i ett lägre överskott. förklaringen till varför antalet personer som avlider ökar hänger ihop med en äldre befolkning, den största delen av befolkningen i hög ålder är inflyttat till Estepona.

Det ökande behovet av olika åldersrelaterad vård genererar kapacitetsbrist. Ansvaret för detta ligger hos regionen och inte hos kommunen, Sevilla beviljar resurser till vård utifrån hur många som arbetar och betalar skatt. Såleses har finansieringmodellen stora brister och kommer med all sannolikhet reformeras i framtiden.