Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Sysselsättning i Estepona

This is a single blog caption

Sysselsättning i Estepona

Antalet arbetslösa i december 2019 uppgick till 5 723 personer, varav 2 289 var män och 3 434 var kvinnor.

I jämförelse var drygt 8 500 personer arbetslösa i februari 2013, nedgången är på ca 33 %. Vid första ögonkast kan det verka som att nyskapande av arbetsplatser har inte varit lika aggressivt som i resten av landet, förklaringen är den omfattande omorganiseringen av en vulgär offentlig sektor. Storparten av nya jobb har skapats i privat sektor och absorberad krympningen i offentlig sektor.

Räknar vi nettosiffror har det skapats 2 777  nya jobb i kommunen, men i verkligheten har jobbskapande inom privat sektor varit mycket högre då privat sektor har absorberat krympningen i offentlig sektor.

Personer över 45 år är hårdast drabbat av arbetslöshet och uppgår till 2 817. Av personer under 25 år (ungdomsarbetslöshet) var endast 470 arbetslösa i Estepona kommun.