Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Är nybilsförsäljning i Estepona en relevant konjunkturindikator?

This is a single blog caption

Är nybilsförsäljning i Estepona en relevant konjunkturindikator?

Nybilsförsäljningen används ofta som en konjunkturindikator.

Nybilsförsäljningen i Estepona avspeglar i stort den nationella utvecklingen, I spåren av krisen väljer spanjorer att behålla bilen längre än tidigare. Det spanska och sydeuropeiska beteendet avviker från norra Europa där volymen av nybilsförsäljning förlängts har tagit fart. Detta är i och för sig en sund trend som frigör kapital till nyttiga investeringar och ytterligare skuldminskningar.