Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Svenska skulder högre än spaniens

This is a single blog caption

Svenska skulder högre än spaniens


Offentlig sektor
För att inte tappa självförtroendet helt kan det vara lämpligt å börja med offentlig sektor. I denna jämförelse ligger Sverige bra till, hade vi begränsat jämförelsen till offentlig sektor (som svensk medial bevakning ofta gör) hade detta sett bra ut.
Dock är det enbart bokförda skulder som tas med, det osynliga berget av offentliga pensionsskulder hölls utanför nationalräkenskapen. Då vi inte har siffror på detta är det svårt att göra en relevant uppskattning av den verkliga skulden. Trots detta kan man rimligtvis anta att dessa dolda och ofinansierade skulder är avsevärd större i Sverige än i Spanien. Offentlig sektor är ca 34 % av BNP i Spanien medan den är ca 46 % av BNP i Sverige.
Dessutom har Sverige ackumulerat pensionsskulder under flera år än Italien och Spanien.

Privat sektor
Tittar vi på privat sektor som omfattar hushåll, företag och non profit organisationer så blir bilden en helt annan.
Om någon skulle våga sig på att redovisa dessa siffror blir personen ofta påhoppat med argumentet att man inte har tagit höjd för internlåning (et moderbolag som lånar till dotterbolaget), för ordningens skuld har vi använt konsoliderade siffror från Eurostat i jämförelserna, på så sett undgår vi eventuell dubbelräkning.
I denna övning leder Sverige med (många) hästlängder, och enligt senaste data ökar avståndet
Italien ligger helt klart bäst till medan Spanien har klarat av stordåd senaste åren. Intressant är det att denna trend fortsätter i hög hastighet för Spanien och Italien.

Ekonomiens totala belåningsgrad
Att estimera ekonomiernas totala belåningsgrader är svår då berget av osynliga pensionsskulder i god ”kinesisk anda” göms för allmänheten. Vi få klara oss utan och hoppas att politikerna enbart har det bästa i åtanke när dom demokratiskt påtvingar oss detta ovetande. Eller kan det vara så att vi inte vill veta sanningen?
Nåväl, under krisåren har Spanien varit tyngst belånad när vi räknar in total skuldsättning. Numera har Spanien lägre total belåningsgrad än Sverige, som förövrigt ligger i paritet med Italien.

Vart skulderna i en ekonomi befinner sig är avgörande när aktiviteten bromsar.
Offentlig sektor finansieras huvudsakligen genom att beskatta transaktioner mellan konsumenter och producenter. När denna volym krymper kommer underskottet som ett brev på posten. Ekonomier med en stor offentlig sektor kommer sannolikt får större problem att manövrera underskott än länder med en mindre offentlig sektor.
Sårbarheten är betydligt lägre och motståndskraften i privat sektor är helt klart starkare i Spanien och Italien än i moder swea.