Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

All time high

This is a single blog caption

All time high

Sysselsättningen i Italien har återigen passerad ny högsta nivå.
Nyheter om Italiens ekonomi är ofta fokuserad på politiskt kaos och hög offentlig skuldsättning. Det faktum att antalet personer i arbete är på historiskt höga nivåer får liten uppmärksamhet.
Det kan verka som att någon har tagit ett beslut om att nyhetsfokuseringen på sydeuropeiska ekonomier uteslutande skall vara negativ.

Gör vi samma övning för Europa har det skapats drygt 12 miljoner arbetstillfällen sedan bottenåret 2014. Sen förra toppåret 2018 har det skapats lite drygt 6 miljoner nya jobb.

I sammanhanget kan det vara intressant å jämföra hushållsskulder i Italien med norska hushållsskulder i procent av BNP.
Skulder hos Italienska hushåll uppgår till ca 41 % av ekonomiens storlek medan norska hushåll har en belåningsgrad på 102 %.

Offentlig skuldsättning är fortfarande hög och vi måste tillbaks till 1992 för att hitta en skuldsättningsgrad under 100 % av BNP. I jämförelse med Eurozonen som har en offentlig skuldsättningsgrad på 87 % är detta såklart högt.