Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Spansk inköpschefsindex för servicesektorn ökar starkt

This is a single blog caption

Spansk inköpschefsindex för servicesektorn ökar starkt

Spansk inköpschefsindex för servicesektorn (PMI) hoppade till 54,9 i december 2019 från 53,2 i november, ökningen slog marknadens förväntningar på 53,9. Noteringen pekade på den starkaste tillväxten inom tjänsteaktiviteten på nio månader, främst på grund av ökad orderingång. Den höga orderingången resulterade i längre leveranstider och ökningen var den starkaste sedan augusti 2018. På prisfronten ökade driftskostnaderna på grund av högre löner, bränsle och elkostnader medan övriga produktionskostnader var oförändrade. Förtroendet förbättrades betydligt och företagen expanderar för att stärka sin produktionskapacitet, en högre efterfrågan under de senaste två månaderna var en ytterligare uppmuntran. Oro över inrikespolitiken förväntas dämpa investeringar de kommande månaderna. Genomsnittlig PMI för tjänstesektorn i Spanien var 52,35 i perioden 2011/2019 och nådde en topp på 60,30 i april 2015. November 2011 var rekordlågt med 36,80.