Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Fastighetsmarknaden i Portugal ångar på.

This is a single blog caption

Fastighetsmarknaden i Portugal ångar på.

Under det tredje kvartalet 2019 ökade fastighetspriserna (HPI) med 10,3% jämfört med samma period 2018, 0,2 procentenheter (pp) mer än under föregående kvartal. Priserna på befintliga bostäder ökade mer än på nya bostäder, 10,6% respektive 9,3%.
Totalt genomfördes 45 830 transaktioner mellan juli och september 2019, vilket motsvarar en minskning med 0,2% jämfört med samma kvartal 2018. Transaktionernas värde uppgick till 6,5 miljarder euro, 3,0% mer än samma kvartal 2018.


Värdet av befintliga bostäder som bytte ägare var 5,2 miljarder euro, och nya bostäder 1,3 miljarder euro.
85,2% av transaktionerna var befintliga bostäder, totalt 39 054 enheter. Minskningen av antalet transaktioner under det tredje kvartalet 2019 berodde på en lägre försäljning av nya bostäder-2,5%.

 

Följ oss på nedan länk och ta del av nya artiklar som publiceras

https://www.facebook.com/groups/smartflytttillspanien/