Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Kina och IP stöld (Intellectual property), samt USA´s handelsunderskott.

This is a single blog caption

Kina och IP stöld (Intellectual property), samt USA´s handelsunderskott.

Den 11 december 2001 blev Kina medlem av WTO. Organisationen definierade Kina som ett utvecklingsland men inte som en demokrati.
Som en konsekvens av WTO medlemskapet blev Kina och alla dess handelspartner tvungen att följa en tydlig regelstyrd regim för gränsöverskridande transaktioner.
Alla länder som WTO definierar som ett utvecklingsland har särskilda rättigheter avseende överföringar av IP när utländska företag etablerar sig i landet.
Syfte med regleringarna var att förhindra at företag utnyttjar sitt kompetensövertag för att få ett produktionsmonopol.
I det fall ett företag fick åtnjuta en tunt reglerad arbetsmarknad med låga löner ansåg flertalet inom WTO att företaget inom vissa ramar var tvungen av lämna över sin teknologi. Syftet var att skapa förutsättningar för värdlandet att utveckla en egen industri, och förhindra exploatering av utvecklingsländer. Vidare hade hemstaten ett långtgående ansvar för att lägga till rätta och skapa incitament för överlämnande av IP.
WTO`s regler för överföringar av IP rättigheter återfinns i TRIP`S överenskommelsen.
(The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
Överenskommelsen blev framförhandlat av WTO`s medlemsländer under nittiotalet och Kina blev omfattat av regelverket i sambandet med medlemskapet i slutet av 2001. Lite lustigt är det att USA var drivande i båda framtagandet av TRIP`S regler och Kinas medlemskap i WTO.
Artikel 66 punkt 2:
2. Developed country Members shall provide incentives to enterprises and institutions in their territories for the purpose of promoting and encouraging technology transfer to least-developed country Members in order to enable them to create a sound and viable technological base.
Artikel 67 punkt 1:
In order to facilitate the implementation of this Agreement, developed country Members shall provide, on request and on mutually agreed terms and conditions, technical and financial cooperation in favour of developing and least-developed country Members. Such cooperation shall include assistance in the preparation of laws and regulations on the protection and enforcement of intellectual property rights as well as on the prevention of their abuse, and shall include support regarding the establishment or reinforcement of domestic offices and agencies relevant to these matters, including the training of personnel.

Detta perspektiv lyfts sällan fram, och på et underligt sätt har det blivit en sanning att Kina mycket orättvist kräver överföringar av IP rättigheter när utländska företag etablerar produktion i landet.
Än mer underligt är det att själva arkitekten av avtalet (USA) avsäger sig allt ansvar och aggressivt önskar en omskrivning av historien. Media köper okritiskt den nya bilden av vår ideologiska fiende i Öst.

Kina får skulden för USA`S handelsunderskott.
Även denna sanning har varit en medial storsäljare, Men har verkligen Kina skulden för USA`S handelsunderskott?

När det amerikanska handelsunderskottet ökar borde ett kinesiskt handelsöverskott materialisera sig. Under perioden 2000 till ca 2007 ökade det amerikanska handelsunderskottet jättemycket, flera institutioner påpekade risken för ekonomisk instabilitet som en konsekvens av underskottet. Under samma period rörde det kinesiska handelsöverskottet nästan ingenting.

Från 2015 kan vi observera att det amerikanska underskottet ökar, men samtidigt minskar det kinesiska överskottet. Med andra ord är det svårt att hitta stöd för den nya alternativa sanningen som media rear ut.

Som en produkt av västvärldens ideologiska krig med Kina, bör man uppvisa ödmjukhet över den oförmåga vi besitter när vi ska förstå den gula draken.
Den mediala bilden som målas med billig amerikansk färg skapar en mycket obalanserad syn på Kina. Kina kommer inom få år vara världens största ekonomi. Det kommer vara av mycket stor vikt att så långt som möjligt ha en balanserad bild av landet.


Även om tillväxttakten med rätta krymper till 4,5 % kommer volymökningen vara enorm. Om vi tillämpar 4,5 % i BNP tillväxt kommer kinas ekonomi vara 35 % större än den amerikanska år 2040. Tillämpar vi koncensus förväntningarna kommer kinas BNP vara nästan 60 % större än USAs BNP år 2040.
Kinas påverkan av Europa kommer växa fort och vara betydligt i åren som kommer. Det är av stor vikt att försöka förstå Kina.