Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498
Month

January 2020

Guide för smart flytt till Spanien

Husköp Fastighetsmarknaden i Spanien är i mångt och mycket lik det man är van vid i Sverige. Dock finns den vissa aspekt som man noggrant SKA sätta sig in i innan man köper. https://www.hagakapital.com/information/tryggt-bostadskop-2/   Beskattning av fastighetstransaktioner https://www.hagakapital.com/information/beskattning-vid-fastighetstransaktioner/  ...
Read More →

BNP för Q4

        Antalet personer i arbete ökade med 358 000 heltidsjobb vara drygt 90 % utgörs av permanenta kontrakt. Sista kvartalet ökade jobbskapande med 0,2 % jämförd med tredje kvartalet. Den lägre ekonomiska aktiviteten drivs av hushåll och...
Read More →

Banksparandet ökar

Under året 2019 ökade banksparandet med drygt 55 miljarder euro vilket är 37 % mer än förra årets BNP tillväxt. Förutom att samla i ladorna amorteras det kraftigt båda hos företag och hushåll. Således kan man konkludera med att hushållens...
Read More →

Löneutveckling i Estepona

Jämför vi lönenivån i Estepona med andra kommuner i Spanien, samt hur dom är rangerad i provinsen, regionen och nationellt ligger Estepona rätt så bra till med hänsyn till kommunens storlek och geografisk placering. I Spaniens 50 provinser är lönenivån...
Read More →

Fastighetspriser i Estepona tredje kvartal 2019.

Antalet fastighetstransaktioner till och med tredje kvartalet 2019 uppgick till 1730. Detta var 9,04 % mindre än under samma period 2018 (1902). Isolerar vi tredje kvartalet ökade antalet transaktioner till 685 genomförda affärer, detta är upp 9,95 % jämförd med...
Read More →