Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Ny byggboom i Spanien?

This is a single blog caption

Ny byggboom i Spanien?

Många hävdar att Spanien är på väg mot en ny byggboom, och särskilt på solkusten. Antalet byggkranar som svänger i solen talar sitt tydliga språk, men är vi verkligen på väg mot en ny byggboom? Och varför associerar vi antalet byggkranar med en ny fastighetskris? Förklaringen är enkel. Förra gången vi såg svängande byggkranar på solkusten fick vi historiens största fastighetskris. När vi nu ser en ökande byggaktivitet är det naturligt att vi associerar detta med en ny kris. Dock kan det vara av intresse å titta på faktiska siffror innan vi diskonterar en ny fastighetsboom. Om vi börjar med hela Spanien och tittar på antalet bostäder som är under uppförande i ett historiskt perspektiv ser vi en intressant bild.

graph
Toppåret 2006 var hela 208 631 bostäder under uppförande, som lägst var den nationella siffran 15 009 år 2014. Den nationella byggaktiviteten av bostäder hade krympt med -92,80 %. Sen bottenåret 2014 fram till utgången av 2017 har den nationella byggaktiviteten ökat med drygt 66,20 %, men jämförd med toppåret 2006 är produktionen av bostäder fortfarande ned med -88,04 %.

Hur ser verkligheten ut i Andalusien?

Toppåret i Andalusien var 2006 med 46 792 bostäder under uppförande. Byggandet i regionen utgjorde ca 22,24 % av den nationella volymen. Andalusien utgör 13,3 % av den nationella ekonomin, 22 % av den nationella volymen var således 69,23 % över landsgenomsnittet. Nyproduktionen av bostäder föll till 2 777 enheter år 2014 vilket var en nedgång på -94,06 %. Sen dess har byggaktiviteten ökat till 5 667 enheter vid utgången av 2017 (senaste tillgängliga data) vilket är en uppgång på 104 %. Trots en dubbling i byggaktiviteten är aktiviteten fortfarande ned – 87,88 % jämförd med toppåret 2006.

För att ta del av publicerade artiklar kan ni följa oss på

https://www.facebook.com/groups/smartflytttillspanien/