Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Snabbfakta om Andalusiens ekonomi.

This is a single blog caption

Snabbfakta om Andalusiens ekonomi.

Andalusien är efter Madrid den tredje största ekonomiska regionen i Spanien, Katalonien kommer på en knapp förstaplats. Tillsammans utgör dessa regioner 51.4 % av den spanska ekonomin. Katalonien är fortfarande den största ekonomiska regionen men under innevarande år förväntas Madrid ha vuxit förbi.

Region Regional BNP % av Spaniens ekonomi
Andalusien

13,3 %

Katalonien

19,1 %

Madrid

19 %

 

Volymförändringar i Andalusiens ekonomi senaste 3 åren.

ÅR

2016

2017

2018

Andalusien BNP MRD Euro

148,40

155,46

160,62

 

Kompositionen av Andalusiens BNP är snarlikt det spanska genomsnittet, lite överraskande är Andalusiens industri som del av ekonomin är större än Madrids. Service sektorn I Andalusien ligger i paritet med snittet i spanska regioner medan servicesektorn i Madrid utgör nästan 85 % av ekonomin.

Region

Jordbruk

Industri Byggsektor

Service

Andalusien

7,1 %

11,8 % 6,3 %

74,7 %

Katalonien

1,1 %

19,9 % 5,2 %

73,8 %

Madrid

0,1 %

10,3 % 4,7 %

84,9 %

Spanien

3,1 %

16,2 % 5,9 %

74,8 %

 

Regional fördelning av BNP per capita varierar mycket i Spanien. BNP per capita i Andalusien är endast 74, 1 % av genomsnittet, siffran för Madrid är 36,2 % högre än snittet och för Katalonien är BNP per capita 19 procent över landsgenomsnittet. BNP per capita i Spaniens två största regioner är lite överraskande större än det europeiska genomsnittet (EU28). BNP per capita I Andalusien är jämförd med det europeiska snittet är endast 61,7 %.

ÅR

2016

2017

2018

BNP per capita Andalusien

17 659

18 400

19 107

BNP per capita Spanien

23 979

25 010

25 727

BNP per capita Katalonien

28 680

29 454

30 426

BNP per capita Madrid

32 840

33 726

35 041

BNP per capita EU 28

30 960

 

I sammanhanget kan Andalusien framstå som en fattigare region, men tar vi höjd för regionala prisskillnader på varor, tjänster och boende får man mer för pengarna på solkusten. En kopp morgonkaffe på ett lokalt fik på solkusten kostar sällan mer än 1,3 euro jämförd men 2,5 euro i Madrid.

Lönekostnader (produktionskostnader) i Andalusien är mycket lägre än i Madrid och Katalonien, detta attraherar i ökande grad företag att förlägga produktion till regionen.

 

För att ta del av publicerade artiklar kan ni följa oss på

https://www.facebook.com/groups/smartflytttillspanien/