Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Årlig skatt på spansk fastighet ”Modelo 210”

This is a single blog caption

Årlig skatt på spansk fastighet ”Modelo 210”

Viktig att tänka på när man deklarerar sitt fastighetsinnehav i Spanien.

Icke residenta fysiska personer som äger en fast egendom i Spanien skall årligen deklarera sitt fastighetsinnehav i Spanien.

Fastighetens taxeringsvärde omräknas till en inkomst och som EU borgare är skatten 19 % på det omräknade värdet.

Deklarationen är i sig en enkel övning men det finns några aspekter som är viktiga att tänka på innan man deklarerar.

Senaste åren har många på inrådan av (smart gubbe) köpt fastigheten i barnens namn och registrerat sig själva som ägare av en temporär eller livslång nyttjanderätt (usufruct) till fastigheten.

Vilka personer är I dessa fall skattskyldiga för fastighetsinnehavet?

Income charged from urban real estate assets

According to Spanish law, natural persons that are non-resident taxpayers who own urban buildings in Spanish territory, used for their own use rather than for economic activity, or vacant, are subject to non-resident income tax for the charged income corresponding to these buildings.

In accordance with the agreements to avoid duplicate taxation, income from property assets can be subject to taxation in the State where they are located, whether the income derives from direct use or usufruct (nyttjanderätt ), leasing or from any other way in which they are exploited.

(MINISTRY OF THE FINANCE AND CIVIL SERVICE)

Vi har återkommande sett att aktörer som hjälper till med dessa deklarationer enbart deklarerar den som faktureras för fastighetsskatten (IBI) som ägare av fastigheten. Oftast äger denna person endast en andel av nyttjanderätten.

Detta är såklart fel, när man först bemödar sig att göra rätt för sig bör man lägga krut på att göra just det (deklarera rätt).

Samtliga personer som är inskrivna som ägare är såklart skyldiga att deklarera sin ägarandel. Vidare ska även de som äger en nyttjanderätt (usufruct) deklarera och betala skatt för sin andel.

Första steget blir då att beräkna värdet på nyttjanderätten, detta även om nyttjanderätten är registrerad som temporär.

Beräkningen måste göras årligen då åldern hos den som äger nyttjanderätten är en av beräkningsfaktorerna.

När en icke resident person säljer fast egendom i Spanien måste säljaren förskottsbetala spansk reavinst skatt med 3 % av försäljningsvärdet. Året efter försäljningen deklareras transaktionen och om reavinstskatten är lägre än den förskottsbetalade skatten kan man begära tillbaka mellanskillnaden.

I det fall man tidigare har deklarerat fel måste man först rätta till synderna innan Spanien betalar tillbaka mellanskillnaden, normalt går man tillbaka 5 år i tiden.

Då Spanien i ökande omfattning kontrollerar om registrerade ägare i fastighetsregistret deklarerar och betalar skatt enligt lag kan man förvänta sig en kontroll.

I det fall man blir föremål för en kontroll saknar de flesta relevanta resurser för att kommunicera med skattemyndigheten. Ofta blir man tvungen att anlita hjälp för att rätta till problemet. Förutom extrakostnader för hjälp tillkommer böter för att inte lämnat deklaration för samtliga ägare, vidare kan man påräkna ett skattetillägg för obetald skatt.

Rekommendationen är således att göra rätt från början.

Det kan finnas goda argument för att köpa fastigheten i barnens namn och registrera sig själva som ägare av en nyttjanderätt. I det fall man gör detta är det lämpligt att reflektera över konsekvensen innan man genomför övningen.

I samband med detta slarvar många med att skriva barnens ägarandel i drömboendet som enskild egendom. Detta upptäcks oftast när barnens skiljer sig och deras andel i fastigheten omfattas av giftorätten. Resultat är att den förre detta svärson/dotter genom giftorätten äger halva andelen.

I det fall man redan har en liknande lösning kan det vara nyttigt att reda ut vad som gäller i det enskilda fallet.

 

För att ta del av publicerade artiklar kan ni följa oss på

https://www.facebook.com/groups/smartflytttillspanien/