Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Betalar Spanjorer Skatt?

This is a single blog caption

Betalar Spanjorer Skatt?

Allmänhetens uppfattning om vilka personer i det Spanska samhället som är hårdast beskattat, och vilka som inte betalar skatt är entydig.

De med lägsta inkomster betalar mest medan de rika kommer undan. I de flesta samhällen i västvärlden är detta den konventionella visdomen, således avviker inte den Spanska uppfattningen från övriga Europa.

Men är detta verkligheten i Spanien?

Först kan det vara nyttigt å jämföra skattevolymen som del av BNP i Spanien, Euroområdet och Sverige.

Spanien

EU Sverige
33,8 % 41,7 %

44,4 %

 

Vidare kan det vara nyttigt att kartlägga de huvudsakliga finansieringskällorna för våra gemensamma kostnader.

Skatteinkomster

% av BNP

Personlig Inkomstskatt Socialförsäkrings Avgifter Moms Andra skatter Inkomstskatter/ Skatteinkomster

Spanien

33,8 % 7,2 % 11,4 % 6,4 % 8,8 %

21,3 %

Euro området

38,8 % 9,4 % 12,2 % 7 % 10,2 %

24,3 %

OECD 34 % 8,5 % 8,9 % 6,7 % 9,8 %

24,5 %

 

Enligt statistik från Spaniens autonoma regioner (förutom om Baskien och Navarra) målas en oväntad bild. Som förväntad är volymen inkomster koncentrerad i den överste kvintilen, men lite överraskande är den höga beskattningen.

 

Inkomstgrupp

Procent av Inkomster Procent av inkomstskatt

Topp 1 %

9,5 %

21 %

80/100

47,1%

73,2%

0/80 52,9 %

26,8 %

 

Den ena procent med högsta inkomster bidrar med hela 21 % av de summerade inkomstskatterna, och den översta kvintilen (de 20 procent som tjänar mest) betalar 73,2 % av alla inkomstskatter. Således erhåller de fyra nedersta kvintilen (80 % av inkomsttagarna) 52,9 % av inkomsterna men betalar endast 26,8 % i skatt.

Kapitalinkomster är som förväntad koncentrerad i det övre inkomstskiktet, för den högsta procenten utgör kapitalinkomster 24,1 % av inkomsterna.

De största bidragen till socialförsäkringen kommer från hushåll med höga inkomster, då delar av dessa generera skatteavdrag koncentreras den största volymen avdrag i den översta kvintilen.

Avdragen har dock störst effekt hos personer med låga inkomster, drygt 37 % av alla inkomsttagare i Spanien betalar ingen inkomstskatt alls.

I de två lägsta inkomst-kvintilen är den effektiva skattesatsen i princip noll, och i den högsta kvintilen är den effektiva skattesatsen drygt 19 %. För den översta procenten är siffran 30,6 %.

Som i Sverige dras skatten vid löneutbetalning och arbetsgivaren deklarerar och betalar skatten till den gemensamma plånboken. Mellan april och juni deklarerar inkomsttagaren inkomsterna. Enligt huvudregeln ska i princip alla lämna en inkomstdeklaration, dock finns det några undantag. En inkomsttagare som erhåller lön från samma källa som är lägre än 22 000 Euro, måste inte deklarera om han i övrigt uppfyller resterande krav.

Inkomståret 2015 omfattades drygt 81 % av undantaget, dock valde de flesta att deklarera sina inkomster. Det huvudsakliga motivet trots undantaget var möjligheten att komplettera med ytterligare avdrag.

Några hävdar att skattetrycket på höga inkomster är för tungt och förespråkar därför lägre skatter på höga inkomster.

Det totala skattetrycket ligger en bra bit under det europeiska genomsnittet och förklaringen till detta är att drygt 37 procent av inkomsttagarna inte betalar skatt alls.

Då våra gemensamma kostnader gradvis ökar för varje år borde man öka skattenivån på låga inkomster. Är det rimligt att drygt 37 % av arbetstagarna tjänar in pensionsrättigheter och rätt till andra samhällstjänster och samtidigt är nollbeskattat.

Från politiskt håll är detta elefanten i rummet. Kan man möta framtidens finansieringsbehov av samhällstjänster, när 40 % inte betalar skatt och 20 % betalar 73,2 % av inkomstskatterna?

 

För att följa nya publiceringar rekommenderar vi att ni följer gruppen

https://www.facebook.com/groups/smartflytttillspanien/