Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Spansk arbetsmarknad, nästan ny All Time High

This is a single blog caption

Spansk arbetsmarknad, nästan ny All Time High

Spanska statistiska centralbyrån (INE) har precis publicerad tredje kvartalets arbetsmarknadsstatistik.

19 874 300 personer har ett arbete att gå till. Antalet personer i arbete var som högst i slutet av 2007 med lite drygt 20 miljoner i arbete. Tar vi höjd för befolkningsminskningen på drygt femhundra tusen jämförd med 2007 har arbetsmarknaden redan passerad förra All Time High.

Senaste 12 månaderna har det skapats 346 300 nya arbetstillfällen och senaste kvartalet var ökningen på 69 400. Tillväxttakten har svalnat av något, men i ljuset av det globala politiska kaos som utspelar sig får man ändå säga att siffran är solid.

Motståndskraften i den inhemska ekonomin mot externt tryck är således imponerande. Till detta måste man lägga till cirkus Katalonien och politisk instabilitet. Trots instabiliteten i Katalonien skapades det 31 300 nya arbetstillfällen senaste kvartalet i regionen. I Andalusien var det en minskning på 35 000 vilket är något mer än normalt jämförd med tidigare år.

82,3 % av senaste årets tillväxt var i privat sektor och resterande i offentlig sektor. Drygt 90 procent av senaste årets nya arbetstillfällen var permanenta kontrakt. Antalet temporära kontrakt ligger numera en bra bit under sitt historiska genomsnitt.

Den procentuella arbetslösheten (personer som önskar jobb/arbetskraften) minskade från 14,02 till 13, 92 senaste kvartalet. Detta är den lägsta observerade nivån sen fjärde kvartalet 2008. Till detta ska man tillägga att arbetskraften (personer som har + plus personer som önskar ett arbete) ökade med 53 200 under samma period.

Senaste årens återhämtning i Spansk ekonomi saknar sitt historiska motstycke. Trots politisk cirkus och global oro kommer trenden sannolikt att fortsätta.