Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Finansdepartementet bekräftar översyn av det Svensk/Spanska skatteavtalet.

This is a single blog caption

Finansdepartementet bekräftar översyn av det Svensk/Spanska skatteavtalet.

Skatteverket har meddelat att dom inte länger avser å besvara frågor avseende problem som treårsregeln i gällande skatteavtal genererar. SKV hänvisar till rättslig vägledning avseende tillämpning och tolkning. Vidare kommer generella frågor besvaras via rättslig vägledning på hemsidan.

 

Frågeställningen blir numera politisk.

Treårsregeln återfinns endast i det spanska skatteavtalet. Kort beskrivet är det treårsregeln som gör att svenska medborgare som flyttar till Spanien tvingas avveckla alt som anses vara en väsentlig anknytning.

Har man väsentlig anknytning anses man ur svenskt synpunkt som obegränsad skattskyldig i Sverige. Trots att man bor i Spanien.

Det speciella med det svensk / spanska skatte avtalet är att hemvisten i dessa fall fastställs genom överenskommelse, och inte genom den så-kallade stegen som återfinns i andra skatteavtal (bostad, centrum för levnads intressen, vart man vistas och slutligen statsborgarskap).

Om överenskommelse inte uppnås måste personen leva med dubbel hemvist, effekten blir dubbel skatt. Dock finns det tvisteslösningsmekanismer som slutligen löser frågan med vägen dit är lång och krånglig.

Problemet är att det i nuvarande avtal inte finns en regelstyrd regim som möjliggör fastställande av hemvisten i förtid, när väsentlig anknytning föreligger.

Frågan avseende detta extremt orimliga fenomen har vi skickat till finansdepartementet (Magdalena Andersson), I dag fick vi följande svar.

 

“Det pågår nu skatteavtalsförhandlingar med Spanien, där bl.a. den fråga du lyfter om den s,k, treårsregeln är föremål för översyn. Det går dock i nuläget inte att ge något klart besked om när förhandlingen kommer att vara avslutad och vad det exakta utfallet i de olika sakfrågorna kommer att bli”

 

Finansdepartementet bekräftar att det pågår förhandlingar med Spanien där översynen av ”treårsregeln” nämns specifikt. Förhandlingarna är inte klara så utfallet är fortfarande öppet.

I det fall treårsregeln blir borttagen innebär detta att svenska medborgare kan flytta till Spanien och behålla sitt boende i Sverige. Nuvarande diskriminering försvinner då personens hemvist då kan fastställas enligt en regelstyrd regim och inte genom överenskommelse.

Kan man påverka utfallet, och i så fall hur?

Då förhandlingarna fortfarande pågar är slutresultatet öppet. I första hand bör man läsa in sig på frågan. Många upplever frågorna som komplexa och svårtillgängliga när dom beskrivs i text form.

Vi har därför tagit fram en Powerpoint presentation med ljudinspelning. Presentationen beskriver effekten av treårsregeln på ett enkelt sätt.

Treårsregeln förklarad i Powerpoint med ljud. Klicka på starta bildspel.

 

Vi har via några artiklar försökt att belysa frågan, sen har vi meddelat problemställningen till relevanta politiker och media. Den mediala uppmärksamheten kring skatteavtalet med Portugal har genererat ett vist moment som med fördel kan utnyttjas.

Har vi tur kan en svensk medborgare i framtiden flytta till Spanien utan att tvingas sälja släktgården.

 

Alt som krävs är en politiker med känsla för (o)rättvisa

 

Förutom att sprida och dela informationen på sociala medier, rekommenderar vi att (på ett sakligt sätt) uppmärksamma nedan politiker på frågan.