Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498
Month

October 2019

Spansk arbetsmarknad, nästan ny All Time High

Spanska statistiska centralbyrån (INE) har precis publicerad tredje kvartalets arbetsmarknadsstatistik. 19 874 300 personer har ett arbete att gå till. Antalet personer i arbete var som högst i slutet av 2007 med lite drygt 20 miljoner i arbete. Tar vi höjd för...
Read More →

Orimligt skatteavtal mellan Sverige och Spanien

En svensk medborgare som flyttar från Sverige till Spanien kan enligt gällande skatteavtal inte på förhand beräkna sin skatterättsliga hemvist enligt en tydlig regelstyrd regim. Påföljden kan således bli dubbel hemvist och dubbelt skatteanspråk. Om väsentlig anknytning föreligger, anses en...
Read More →