Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Spansk konjunktur enligt Spanska Centralbanken

This is a single blog caption

Spansk konjunktur enligt Spanska Centralbanken

Enligt Spanska Centralbanken minskar mängden dåliga lån i raskt takt. Volymen av krediter där låntagare avviker från ursprunglig amorteringsplan fortsätter att minska, och har minskat med drygt 70 % sen 2013. Bak lånen finns numera säkerheter som överstiger krediterna. I tillägg till detta har Spanska banker avsättningar för framtidiga kreditförluster (Loan Loss Provision) som är större än den samlade volymen av osäkra lån.

Även belåningsgraden hos Spanska hushåll minskar och ligger numera under genomsnittet inom Eurozonen. Hushållens likvida banksparande ökade med nästan 6 % senaste 12 månaderna.

Offentlig skuldsättning ökade marginellt i nominella termer men då ekonomin växer snabbare minskade den totala belåningsgraden. Bryter vi ut skuldsättningen hos lokala myndigheter har den minskat med 32 % sen 2014, belåningsgraden har i jämförelse med ekonomins storlek mer än halverats under samma period.

Den reala BNP tillväxten var vid senaste kvartalet 2,3 %, Inhemsk efterfrågar bidrog med 1,6 % och exportnettot bidrog med 0,7 %. Nominell tillväxt (ej inflations rensad) var 3,3 % senaste 12 månader.

Trots ett pågående handelskrig ökade värdet av Spansk export med 1,8 % senaste kvartalet, även importen ökade med 1 % under samma period.

Tillväxten i investeringar var lite mera dämpad men ökade med 1,2 % senaste kvartalet mot 3,5 % vid årets första kvartal.

Antalet nya heltidsjobb ökade med 460 800 senaste året, och senaste kvartalet var netto ökningen 333 800. Privat sektor ökade med 352 900 och offentlig minskade med -19 100. Avseende nya arbetstillfällen senaste året var 90,07 % permanenta kontrakt och 9,93 % temporära kontrakt. Kompositionen i anställningsform är i kraftig förändring och et tecken på en ökad långsiktighet hos företagen. Orderingången upplevs som mycket solid och företagen fokuserar på at säkra stabiliteten i produktions kapaciteten.

 

Arbetskraften (personer som har och som söker arbete) 23 036 000
Personer i arbete 19 805 000
Jordbrukssektor 809 000
Anställda 16 689 000
Permanenta kontrakt 12 289 000
Temporära kontrakt 4 400 000
Arbetssökande 3 231 000
Enskild näringsidkare 2 307 000

 

Antalet arbetslösa minskade med 7,43 % senaste 12 månaderna och i Andalusien skapades det 103 400 nye heltidsjobb. Den procentuella arbetslösheten ”arbetslösa/arbetskraften var senaste kvartalet 14,02 %. Antalet personer som aktivt söker ett arbete har senaste åren ökat i takt med en ökad efterfrågan på arbetskraft. Detta innebär att den procentuella arbetslöshetssiffran inte ger en rättvis bild av arbetsmarknadens utveckling.

Produktiviteten per arbetad timme hade en ökning på 0,8 % senaste kvartalet.

Avseende nya hushåll ser vi ett tydligt trendbrott, nästan 25 000 nya hushåll skapades senaste kvartal. Trendbrottet är unikt då unga personer senaste åren har avvaktad med att stifta familj, oro och osäker framtid har varit huvudorsaken.

Trots politisk cirkus börjar Spanien närma sig budgetbalans, och i jämförelse med USA, Tyskland och Frankrike är utvecklingen solid.

Molnen på himlen är huvudsakligen den globala oro som får bränsle av handelskriget, till detta pekar Centralbanken i vanlig ordning på centrala politikers oförmåga att bedriva en sund finanspolitik. Mellan raderna kan man läsa att återhämtningen i Spansk ekonomi sker i stark motvind av politiskt cirkus.

ruben@hagakapital.com