Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498
Month

March 2019

Varför flyger humlan?

Centralbanker och institutioner har de senaste månaderna sänkt prognoserna för ekonomisk aktivitet inför de kommande åren. Skälet är en hög nivå av politisk oro och man förväntar sig att osäkerheten som oron genererar kommer påverka konsumtionsbeslut och investeringsvilja. I denna...
Read More →

Varför envisas Spanska börsen med att inte lyfta?

Osäkerheten kring Brexit, Trumps handelskrig och en mindre expansiv penningpolitik har skapat oro hos företag och konsumenter. Vidare har felaktiga påståenden blivit onyanserade och vedertagna sanningar. Exempel på detta är ”Aktiemarknaden har gått upp i 10 år”, därav dras slutsatsen...
Read More →

Drömhus eller Svartbygge

I förra månadens utgåva av Svenska Magasinet tittade vi på några verktyg som kan hjälpa en till ett tryggt husköp och husägande. Utgångspunkten var en officiell guide som spanska myndigheter har tagit fram i det syfte att hjälpa husköpare till...
Read More →

Tryggt husköp

Med överskriften ”Safely Purchasing a House in Spain” har Spanska myndigheter tagit fram en lista med vad som är viktig att tänka på innan man köper hus i Spanien.   Listan bygger på ett arbete som högst sannolikt kommer utgöra...
Read More →