Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital efterstavar alltid att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar, regler och rutiner förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats är inte uttömmande och utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedd som allmän information och ska inte användas som legal rådgivning eller rekommendationer i specifika ämnen.

Haga Kapital   Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och publiceras på Haga Kapitals hemsida är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Spansk Byråkrati

Finansiella Tjänster & Spansk Byråkrati

Verksamheten rör sig om administrativa frågor som berör Sverige och Spanien. När man köper semesterboende eller flyttar permanent till Spanien ställs man inför många val. Detta kan vara alt från enkla vardagliga saker till komplexa problem.

Vi önskar fylla en funktion genom att vara ett bollplank med bred kompetens och ett gediget kontaktnät. I det fall komplexiteten kräver det har vi ett etablerat kontaktnät med tung expertis båda i Sverige och i Spanien.

Vi har erfarenhet från etablering av tillståndspliktig verksamhet i Spanien, Skatterelationen mellan Sverige och Spanien, legalisering av papperslösa fastigheter i Spanien och mycket mer.

Relevant Spetskompetens av hög kvalitet är alltid nära tillhands.

 1. . NIE
 2. . Empadronamiento
 3. . Residencia
  1. Resident i Spanien enligt EU regler, samt Spansk implementering
  2. Direktiv 2004 38 Fri Rörlighet
 4. . Spansk skola
 5. . Rättigheterna i det Spanska sosialförsäkringssystemet EU kommissionen
  1. Samordningen av sosiala trygghetssystem inom Europeiska unionen
  2. Direktiv 2004 883 Samordning av sosialförsäkringssystem
 6. . Tryggt bostadsköp del 1
  1. Tryggt Bosadsköp del 2
  2. Öka värdet på huset
  3. Legal regim för fast ägendom i Spanien
  4. Licencia de primera ocupacion
  5. Nationell utredning av regimen för Licencia de primera ocupacion
  6. El & Vatten del 1
  7. El & Vatten del 2
 7. . Kortidsuthyrning av turistboende
  1. Privat uthyrning av turistboende. Junta De Andalucia
  2. Djupdyk i privat kortids-uthyrning av turistboende
  3. Uthyrning när fastigheten inte har Licencia de primera ocupacion
  4. Tax on privat holiday home rentals (2)
 8. . Skatt & Bolån
  1. Tillämpning av artikel IV punkt 3 i skatteavtalet med Spanien
  2. Vilande Bolag i Spanien
  3. Hur man deklarerar hyresinkomster från Spanien
  4. Dubbel beskattning mellan Sverige och Spanien
  5. En övergripande bild av det Spanska Skattesystemet
  6. Non Resident tax Ministry of finance
  7. Obegränsad skattskyldighet I Sverige (Svenska Skatteverket)
  8. Skatteavtalet
 9. . Juridiskt biträde
 10. . Testamente
 11. . Översättningar
 12. . Embargo Bank
 13. . Körkort
  1. Utdrag ur EU direktivet körkort
  2. EUs körkortsdirektiv i helhet
  3. 2016 års körkortsharmonisering
  4. Spanska dokumentationskrav vid byte av körkort
  5. Praktisk information om bytet av körkort
  6. Registrering av utländs körkort
 14. . Svenskregistrerad bil i Spanien
 15. . Europeisk bodelnings överenskommelse om makars & partners förmögenhetsföhollande
 16. . 2016 1104 Registrerade Partners förmögenhetsförhollanden
 17. . 2016-1103 Makars förmögenhetsförhollanden