Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital efterstavar alltid att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar, regler och rutiner förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats är inte uttömmande och utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedd som allmän information och ska inte användas som legal rådgivning eller rekommendationer i specifika ämnen.

Haga Kapital   Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och publiceras på Haga Kapitals hemsida är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Om Oss

Om Oss

Haga Kapital Spain & Financial Services är ett litet företag, men har ett gediget kontaktnät. Tillgång till spetskompetens genom kompetenta samarbetspartner är avgörande för ett gott resultat.

Haga Kapital har tre verksamhetsgrenar

  • Kapitalförvaltning
  • Förmedling av Kvalitets Säkrade Fastigheter
  • Spansk Byråkrati

Vår största tillgång är summan av den prestigelösa kompetens som finns i nätverket. Tillsammans arbetar vi oavbrutet för att säkerställa bäste möjliga kompetens i tjänsteutbudet.